Upravit stránku

V rámci naší odborné činnosti se na nás obrací spotřebitelé, stavební firmy a řemeslníci s dotazy týkající se klasifikace odpadu tvořeného asfaltovými hydroizolačními pásy. Především při rekonstrukcích staveb, kdy probíhá zateplování plášťů a střech budov nebo při demolicích se běžně setkávají s potřebou likvidace stavebního odpadu včetně asfaltových pásů.

Problém nastává v případě, kdy jsou asfaltové pásy demontovány a odvezeny na skládku či sběrnu odpadu. Kvůli nesprávnému zatřídění jsou bohužel často považovány za nebezpečný odpad, na což doplácí odborně neinformovaní spotřebitelé a řemeslníci. Důvodem je mylná klasifikace mezi odpad obsahující dehet nebo azbest. Nastává odmítnutí sběru takového odpadu nebo vysoká sazba za jeho přijmutí. Proto v dalším textu uvádíme věci na správnou míru.

Pohled do historie - dehet a azbest

V České republice bylo používání dehtů pro hydroizolační materiály definitivně ukončeno v roce 1969. Důvody byly především technologické, kdy se přešlo na výrobu asfaltových pásů z oxidovaného asfaltu. Dehet se tedy více než 50 let výroby asfaltových izolačních pásů vůbec netýká.

Azbest byl původně v mikromleté podobě přidáván do asfaltové hmoty během výroby některých asfaltových pásů (např. Aralebit, Bitagit, Cufolbit, Arabit-S, Plastbit). Využívalo se funkčních vlastností azbestu pro stabilizaci asfaltové hmoty. Zdravotně problematické tedy bylo především vystavení operátorů výroby, než samotný hotový výrobek. V ČR byl azbest pro výrobu stavebních výrobků zakázán zákonem č. 157/1998 Sb. z roku 1999, faktický konec výroby asfaltových pásů s obsahem azbestu byl ale ukončen již v roce 1990.

Současně vyráběné asfaltové pásy

Asfaltové pásy jsou vyráběny výlučně z ropných asfaltů a dalších komponent jakou jsou minerální plniva a další látky, jejichž likvidace nebo expozice nepředstavuje žádné nebezpeční. Asfaltové pásy, tak jak je známe dnes, neobsahují žádnou z výše uvedených nebezpečných složek.

Správné zatřídění odpadu

Katalog a klasifikaci odpadu obsahuje příloha 1 Vyhlášky 8/2021 Sb. V její části 17 jsou uvedeny různé materiálové báze odpadů ze stavební činnosti, jako jsou keramika, sádra, kov apod. včetně asfaltových materiálů.

Současně vyráběné asfaltové pásy, jsou zařazeny v katalogu odpadu do skupiny 17 03 02 (bez obsahu dehtu).

Katalog odpadu podle přílohy 1 Vyhlášky _. 8/2021 Sb.:
17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O
17 03 03 Uhelný dehet a výrobky z dehtu N

Vedlejší kategorie jsou směsi nebo výrobky s obsahem dehtu. Dehet byl používán např. při výstavbě silnic, jako obalový materiál kameniva.

Doporučení pro realizační firmy a řemeslníky

  • V případě rekonstrukcí se snažit zachovat co nejvíce z původní skladby včetně asfaltových pásů. Ve střechách často poslouží jako funkční parozábrana. Je to rozhodně finančně nejvýhodnější varianta oproti demontáži, přesunům materiálu a jeho likvidaci. Řešení rekonstrukce má vždy vzejít z projektu stavby.
  • Demontované skladby s asfaltovými pásy  - pokuste se zajistit původní dokumentaci pro určení typu asfaltového pásu v původní skladbě, případně zjistěte rok původní realizace. Prakticky všechny asfaltové pásy ze staveb mladších 20 let nemohou obsahovat dehet. V případě většího množství odpadu se doporučuje informovat sběrné místo v předstihu a přitom doložit typ odpadu.
  • Zbytky a odřezy asfaltových pásů z nových realizací lze bez problémů odevzdat na skládkách.  Před cestou na skládku se vybavte bezpečnostním listem (dodá vám každý dodavatele nebo výrobce), v bezpečnostním listu naleznete správnou kategorizaci odpadu (17 03 02).
  • V případě potřeby využijte Bezpečnostní listy pro pásy z oxidovaného nebo modifikovaného asfaltu, které poskytuje Svaz výrobců asfaltových pásů na svém webu. V obou případech jde o odpad kategorie 17 03 02. Naleznete v ZDE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti