31.07.2017 07:13

Další etapa nezávislého testu kontroly kvality asfaltových pásů v ČR

Znáte výsledky nezávislých testů asfaltových pásů v ČR?

V roce 2016 proběhla třetí etapa zkoušek asfaltových pásů, dostupných v PRODEJNÍCH SÍTÍCH ĆR, organizovaná SVAZEM VÝROBCŮ ASFALTOVÝCH PÁSŮ.

K dosažení maximální objektivity byly vzorky odebírány anonymním způsobem. Testování provedla nezávislá akreditovaná zkušebna ITC a.s. (Institut pro testování a certifikaci) ve Zlíně.

Zkoušeny byly vzorky modifikovaných asfaltových podkladních pásů s vložkou ze skelné tkaniny a vzorky modifikovaných asfaltových finálních pásů s vložkou z polyesterového rouna. V našem případě se jednalo o pásy charBIT ELAST G S40charBIT ELAST PV S42 FINAL.

S potěšením můžeme hrdě prohlásit, že naše pásy s jistotou splňovaly všechny deklarované parametry. V některých důležitých parametrech, jako je například průtažnost či pevnost, dokonce vysoce převyšovaly naměřené hodnoty, limity deklarované technickými listy a v prohlášeních o vlastnostech.

Znáte výsledky nezávislých testů kontroly kvality asfaltových pásů v ČR? Zeptejte se svého prodejce.

Tisknout