27.04.2016 20:15

PROBLEMATIKA SPOJŮ....

PROBLEMATIKA SPOJŮ....

Návrh hydroizolace a proces jeho provedení by měl směřovat k co nejdokonalejšímu splnění ochrany budov proti pronikání vody do jejich částí. Způsob použití a dodržení zásad zpracování konkrétních výrobků je nutné dodržet, aby bylo docíleno bezvadné funkce dané vrstvy, popřípadě souvrství.

Přečtěte si více o problematice spojů podélných i příčných přesahů a vzájemném jištění vrstev v uvedeném článku

Tisknout